Priser og gebyrer 2017

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Oversikt over Priser og gebyrer 2017
Tittel Dato
Barnehagesatser 04.01.2017 02:55
Byggsaksgebyr 04.01.2017 02:55
Egenbetaling/prislister for kommunale helse- og omsorgstjenester 04.01.2017 02:55
Eiendomsskattesatser 04.01.2017 02:55
Elevbetaling kulturskolen 04.01.2017 02:55
Fyrmesterboligen - Jomfruland 04.01.2017 02:55
Idrettshallen - utleie 04.01.2017 02:55
Kjøp av bolig- og næringstomter 04.01.2017 02:55
Kjøp av kommunal festetomt 04.01.2017 02:55
Kjøp av kommunal tilleggstomt 04.01.2017 02:55
Kommunale avgifter 04.01.2017 02:55
Kommunale helse- og omsorgstjenester 04.01.2017 02:55
Kommunale krav 04.01.2017 02:55
Konsesjon - gebyrer 04.01.2017 02:55
Kragerø Havnevesen 31.01.2017 11:27
Kragerø bibliotek 04.01.2017 02:55
Kragerø biograf - utleie 04.01.2017 02:55
Kragerø brannvesen 04.01.2017 02:55
Kragerø svømmehall 04.01.2017 02:55
Oppmålingsgebyr 04.01.2017 02:55
Parkeringsavgifter 04.01.2017 02:55
Parkeringsgebyr 04.01.2017 02:55
SFO 04.01.2017 02:55
Salgs- og skjenkebevilling 04.01.2017 02:55
Skogavgift - sats eget arbeid 04.01.2017 02:55
Startlån 04.01.2017 02:55
Torvplasser 04.01.2017 02:55
Utleie klasserom, grendehus og haller 04.01.2017 02:55
Vaksiner 04.01.2017 02:55
Voksenopplæringssenteret 04.01.2017 02:55