Arbeid

Oppdatert av: [Editor] (27.aug.2015)

Kragerø kommune lyser ut sine ledige stillinger i KV, TA og Varden. På nett finner du ledige stillinger på nav.no og på kommunens egne hjemmesider.

 

NAV Telemark (tidligere kalt Aetat) yter tjenester for alle arbeidssøkende og for arbeidsgivere som søker medarbeidere.