Presentasjon av barnehagen

Oppdatert av: stein ove sannes (16.des.2016)

Rømerverven barnehage er en 3 avdelings barnehage med 54 barnehageplasser i alderen 1-6 år.

Vi er organisert på følgende måte:

  • Avdeling Phønix: 1 og 2 åringene. De kallles for KRABBER
  • Avdeling Aladin: De eldste 2 åringene og 3 åringene. De kalles for REKER
  • Avdeling Neptunus: 4 og 5 åringene. Avdelingen er delt i to grupper; 4 åringene kalles for KREPSEN og 5 åringene for HUMMEREN

Det jobber førskolelærere og fagarbeidere på hver avdeling. Personalet som jobber i avdelingene rullerer mellom de ulike avdelingene hvert nytt barnehageår om høsten.

Barnehagen ligger ved sjøen med egen brygge og strand. Vi har også vår egen båt med påhenger som blir brukt så ofte vi har en mulighet.

Vi har en nydelig beliggenhet som gir oss utrolig mange muligheter med tanke på bruken av sjøen og skjærgården.

Rømerverven barnehage er en Maritim barnehage med alt av spennende aktiviteter, prosjekter og temaer som kan knyttes opp mot det.

Bakgrunnen for en maritim barnehage er soleklar. Det norske fastlandet har en kystlinje på 83.000 km, inkludert øyene. Storparten av befolkninga i landet i landet vårt bor og arbeider langs kysten, men likevel har kystkulturen blitt lite reflektert i norske barnehager. Dette ville vi gjøre noe med!

På tross av kort historikk, er vi en barnehage som sitter på høy kompetanse og masse erfaring. Vi har bygd opp en barnehage med verdier som plattform, og hvor endring og nytenkning er positive ord i hverdagen. Vi er på stø kurs videre mot nye utfordringer.

Barnehagen vår ligger ved sjøen, nær Kragerø sentrum. Barnehagen har egen strand og 100 kvadratmeter brygge. Vi har også egen båt med påhenger til utforskning av
nærmiljøet i Kilefjorden,skjærgården og fisketurer.

Selve barnehagebygningen er i to etasjer, med heis.
Vi ønsker at barnehagens beliggenhet ved sjøen skal prege våre liv i hverdagen. Barnehagens beliggenhet har historiske røtter til Kragerø som kystkommune og tradisjoner i forhold til sjøen. Vi ønsker at barna som har gått i Rømerverven barnehage skal bli spesielt glade i skjærgården, sjølivet og Kragerø.

Det er jo brygga, stranda og sjøen som er vårt særpreg. Med båten får vi utvidet nærmiljøet på en spennende måte. Vi kan forflytte oss rundt i Kilefjorden, i skjærgården eller inn til byen. Noen ganger tar vi båten over til den andre siden av bukta for enten å besøke barna i Solsikke barnehage, eller for å gå en tur i skogen.

Ved barnehagen ligger Kragerø sykehus og Marienlyst sykehjem. Her kan vi enten spise nista leke utenfor, eller gå inn for å besøke de gamle.
På den andre siden av veien er det Studsdalen som er målet, med mange muligheter underveis og framme ved "målet". Det handler om å være underveis. Å tråkke i en sølepytt, å samle noen sneglehus, eller se på en gravemaskin som graver og bråker er livet.
Vi bruker ikke lang tid inn til byen langs landeveien heller, til forts eller i vogn.

Hvor kommer krabbene fra og hvor krabber de?
Store opplevelser, små oppdagelser, læring, lek og latter i trygge omgivelser.

Livet handler om så mangt og byr på mange utfordringer. Du har dager med mye sol og du har uværsdager. Vi vil gjerne tilbringe disse dagene med ditt barn og bidra til at uværsdagene blir mindre grå og solskinnsdagene enda finere!
Barnehagen har sin egen båt med motor, og vi gir personalet kompetanse slik at de kan ta vare på barnas sikkerhet til lands og vanns.
Vi har en flott skjærgård i Kragerø som vi ønsker å bli kjent med. Vi bruker båten til å frakte barn og voksne rundt i skjærgården.
En maritim barnehage vil gi barna kunnskap og erfaringer om livet i fjæra og havet. Vi bruker også de ressurser og muligheter som ligger hos ulike personer i kommunen, og som igjen kan bidra med ulike spennende ting for oss innen dette feltet.
Vi har mye spennende fiskeredskap i barnehagen som fiskestenger, ulike typer teiner, dorje snøre, pilkestenger, krabbesnører o.s.v. Dette bruker vi flittig sammen med barna.
Får vi noe fangst, vil vi med barna som aktive deltakere selvsagt sløye fisk og tilberede denne. De skal også få erfare setting av krabbeteiner og hummerteiner og tilbereding av krabba/hummern i ettertid. De skal også lære at fjæra og sjøen rommer mye annet spiselig.
Innen de obligatoriske fagområdene alle barnehager må ha planer for å dekke, finnes det et betydelig tilfang av inspirasjon og eksempler fra det maritime miljø. Dette være seg i tilfang av sanger og i litteratur for store og små.
Barnehagen har sin egen hjemmeside hvor det ligger mye viktig og spennende informasjon til dere foreldre om barnehagen.

http://www.kragero.kommune.no/artikler/kartsiden