Perleraden

Oppdatert av: stein ove sannes (19.des.2016)

Hva er  ?

"Perleraden" er det lokale tiltaket for den kulturelle skolesekken i kragerø kommune og er betegnelsen på "en rad av perlende kulturopplevelser" for elevene på ulike klassetrinn. Navnet henspiller selvfølgelig på Munchs kjente sitat om at Kragerø "er perlen blant kystbyene". Tiltaket er vedtatt politisk.

"Perleraden" spenner fra årlig gateteater med forskjellig tema utført av femteklassinger og kalles historisk vandring. Den historiske vandring startet allerede i 2004 (etter et prosjekt med midler fra fylkesmannen) og tar opp i seg aktuelle jubileer og historiske hendelser. Vi har en elevinitiert bygdetunsdag der elevene på ungdomstrinnet er vertskap for yngre elever - i år satser vi også på skriveverksted både på barnetrinn og ungdomstrinn. Nytt av året er figurteater med Ilona Buraki go 2. klassingene og 3. klassingene. Begge forestillingene etterfølges av workshop'er for elevene.

Alle tiltakene er lagt opp som en del av årsplanene for skolene med for- og etterarbeid sett i sammenheng med kompetansemålene i L06 og i et utstrakt samarbeid med blant annet kulturkontoret, museet og Kragerø bibliotek. Sammen med Kulturskattens årlige fem produksjoner får grunnskoleelevene et variert og rikt tilbud innenfor det utvidede kulturbegrepet.

Perleraden finaniseres med tilskudd fra fylkeskommunen etter søknad. Det kreves også en årlig tilstandsrapport som skal vise hvordan midlene blir brukt.

Her kan du se hvilke tiltak som er planlagt for skoleåret 2014/2015.

perleraden_logo.png

 

            

     

 

 

 

 

 

Over: Fra Bygdetunsdagen. Også lærerne finner fram tidsriktige klær. Fra v.: rektor Inger Lise Berge sammen med lærerneRagnar Grønaasen og Kaja Hogner.

 

 

 

 

 

 

Over: Fra Historisk Vandring - Munchjubileet i 2009.