Pedagogisk psykologisk tjeneste

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Vi kan først og fremst hjelpe dere med å legge forholdene til rette for en best mulig skolehverdag både faglig og sosialt. Dere kan ta kontakt med oss sammen med foreldre og/eller skolen. Dere kan ringe eller sende en henvisning som skolen har liggende.

Følgende skjer dersom dere tar kontakt:

  • Vi hører på deres beskrivelser av skolehverdagen.
  • Vi kan sammen finne ut av hvorfor det er som det er.
  • Vi gir dere råd på veien.
  • Vi tilbyr skolen hjelp hvis dere sammen ønsker å endre på noe.

Vi er også den instansen i kommunen som vurderer behovene for spesialundervisning nå og fremover.
Da må dere søke sammen med skolen på ønskede ressurser, og vi sender vurderingen vår videre til skolesjefen.

Kontakt PPT :
Leder Trygve Børresen
35986298
Mailadresse; trygve.borresen@kragero.kommune.no
Postadresse; PB. 128, 3791 Kragerø - besøksadresse; Tangen, 1. etasje