På jakt etter geocacher!

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Elevene i 10. klasse ved Sannidal ungdomsskole jaktet på geocacher her forleden. De fant koordinater ved hjelp av håndholdte GPS'er, oppsporte en rekke geocacher som var plassert ute i terrenget og løste oppgaver ved hver "post" (se bildepresentasjon på lenken under). Dette er et av oppleggene som Den naturlige skolesekken har gitt midler til. Kragerø kommune har i alt fått penger til fem prosjekter fra "Natursekken".

Det er kjøpt inn håndholdte GPS'er og laget diverse opplegg for denne aktiviteten som passer for elever på forskjellige klassetrinn. Det er også lagt opp til sykkelorientering som elevene på ungdomstrinnet kan være med på. Denne gangen var det to tiendeklasser som deltok med trivelig grillematpause i mellom. Lærer og elever var svært fornøyd med gjennomføringene. Det er mye læring med GPS: Man kan på forhånd plotte inn ruten, regne ut nøyaktig hvor langt det er og når de er fremme. En vil også hele tiden vite nøyaktig hvor en er på kartet. I tillegg kommer oppgavene som lærerne hadde lagt ut i de 12 geocachene.

Geocaching er en internasjonal aktivitet. Det kan sammenlignes med orientering, men man finner frem ved hjelp av GPS i stedet for kart og kompass. Man leter etter "cacher" eller "poster/bokser" som er plassert ut over store deler av verden.

Boksene for Sannidal ungdomsskoles opplegg ble lagt ut dagen i forveien og koordinatene ble merket og overført til alle 10 GPS’ene. Se powerpointpresentasjonen fra opplegget her. Det ligger også lenker til to andre opplegg som kan tilpasses andre elevgrupper under denne teksten.

Utvikling av lokal identitet og miljøbevissthet

Enhet for skole i Kragerø har også fått midler til en geosti som er laget ferdig for Sannidal skole, men som selvsagt kan benyttes av andre skoler.  Det kan også ideen til geocache og sykkelorientering.  I tillegg har Enhet for skole fått midler til  Helle skole: Mørlandstjenna - en framtidig perle og til Kalstad skole der Kalstadtjenna er i fokus: Man ønsker å prøve ut hvordan verneområder kan fungere i bruk i undervisningen for elever uten at verneformålet blir forringet og å se sammenhengen mellom en geotop og en biotop.

Det jobbes nå på høytrykk med disse prosjektene som har som mål å kombinere faglig læring med gode naturopplevelser, fysisk aktivitet og utvikling av miljøbevissthet. Elevene er morgendagens miljøbrukere, og det er viktig for skolene å ha gode innfallsvinkler til slik læring.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image