Overordnet næringsforening i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (24.okt.2016)

Kragerø kommune er som lokal samfunnsutvikler avhengig av aktive medspillere for å lykkes med sin næringsutvikling. Privat næringsliv er den viktigste aktøren en kommune kan spille på for å få en aktiv og god næringsutvikling. Således er det viktig at det private næringslivet også er aktiv og utfordrende i sin dialog med kommunen. 

I Kragerø har vi flere næringsgrupperinger og nettverk som jobber for å fremme sin egen gruppes interesser. Grupperingene dekker bl.a. handel, reiseliv, eiendom og håndverktjenester og spenner tidsmessig fra nyopprettede til organisasjoner som historisk strekker seg over flere generasjoner. Når har det eksisterende næringsforeningen et ønske om nærmere samarbeid og kaller inn til et folkemøte for å danne grunnlaget for etableringen av en felles næringsforening for hele kommune. Prosessen frem til nå har blitt fasilitert av Børre Berglund www.bberglund.no/ Se vedlagt rapport for ytterligere informasjon etableringen.