Over to millioner til Kragerø!

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Kragerø kommune har fått tildelt 2.215.000 kroner i tippe-og nærmiljømidler. Det er hovedutvalg for kultur i fylkeskommunen som fordelte midlene i møte 14. juni. Hvem fikk i Kragerø og til hva?

Helle Idrettsforening fikk hele 990.000 kroner til kunstgressbanen på Helle og kan også søke på tilsvarende beløp neste år. Sannidal idrettsforening fikk midler til to "anlegg", nemlig 507.000 kroner til nytt gressdekke på fotballbanen og 200.000 kroner til turvei mellom Kollbånn og Holt. Levangsheia idrettslag fikk 70.000 kroner til lagerbygg på Gåsmyr. Også Kragerø og Oppland Turistforening som skal lage nytt turkart fikk 48.000 kroner til dette formålet.

Det ble også bevilget penger til to ballbinger. Helle skole får en og det gjør også Haslumkilen Havn. Disse får 200.000 kroner hver. Disse to bevilgningene samt turveien mellom Kollbånn og Holt er nærmiljømidler, mens resten er tippemidler.

Det ble delt ut midler for tilsammen 28 871 500 kroner i Telemark fylke til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i 2010. Regjeringen har besluttet å fordele 1 558,4 millioner kroner i spillemidler til idrettsformål for 2010. I tillegg fordeler Kulturdepartementet 21,8 millioner kroner av disponible rentemidler til idrettsformål, slik at totalbeløpet til idrettsformål for 2010 blir 1 580,2 millioner kroner. Beløpet har økt år for år og har aldri vært høyere enn i 2010. Fjorårets beløp var det samme, men hadde en pott med overgangsmidler som ga samme sum som i 2010. Av totalbeløpet går over halvparten, nesten 800 millioner kroner til idrettsanlegg. Rogaland og Hordaland "leder" utdelingen med Akershus og Oslo på de neste plassene. Finnmark og Sogn og Fjordane fikk "minst" ifølge departementets hjemmeside.Ballbingene blir flittig brukt!

 

 

 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image