Hva er et studiesenter

Oppdatert av: stein ove sannes (10.jan.2017)

Vurderer du å etter- eller videreutdanne deg? Har du behov for omskolering?

Eller ønsker du rett og slett en utdanning på høyskolenivå? 

Nå er det mulig å studere på høyskolenivå på Kragerø Læringssenter. Ved hjelp av videokonferanse kan du følge forelesninger og delta i gruppearbeid. De fleste av dine medstudenter befinner seg på andre studiesentre rundt omkring i landet. Dere snakker med hverandre ved hjelp av videokonferanse og nettbaserte læringsverktøy. Undervisning, veiledning, gruppearbeid og eksamen - alt kan du gjøre på Studiesenteret i Kragerø. 

Du slipper å bruke tid og penger på å reise. Høyskolen ”kommer” isteden hit til oss. 

Noen av studiene er gratis, andre må du betale for. Noen foregår på dagtid, andre på kveldstid. De fleste studiene er deltidsstudier, som gjør det mulig å tilpasse fremdrift og studieprogresjon til din hverdag og eventuelle arbeidssituasjon. Studiekatalogen består både av lengre studier som fører til en grad, og kortere kurs. Mange av studiene kan du ta i kombinasjon med fulltidsjobb. 

Søknadsfristen for de fleste studiene er 15. april.

 

Vil du vite mer?

Sjekk studietilbudet på http://www.studiesenteret.no/

eller ta kontakt:

Sigrún Sveinsdóttir (stedsansvarlig):
sigrun.sveinsdottir@kragero.kommune.no                     

Telefon: 35 98 59 40