Ordføreren inviterer til åpent møte om innholdet i skolen.

Oppdatert av: stein ove sannes (16.jan.2017)

Ordføreren i Kragerø arranger åpent møte tirsdag 24. august kl. 18.00 om innholdet i skolen, og om hva som påvirker resultatene både samlet og for den enkelte elev. Håvard Tjora - "super"læreren fra TVNorges "Blanke Ark" er en av foredragsholderne. Også assisterende utdanningsdirektør og tidligere skolesjef i Bamble kommune, Jan Furumo, vil ha innspill på møtet som er i kantina på Kragerø videregående skole. Foreldre, lærere, politikere - og andre interesserte ønskes velkommen.

ž Programmet har fokus på innholdet i grunnskolen og har følgende innslag:
ž KL. 18.00 : Velkommen og kort innledning v/ordfører Kåre Preben Hegland
ž   KL. 1815: Hva kommer Kragerøskolen ikke utenom innholdsmessig?
v/assisterende utdanningsdirektør i Telemark og tidl. skolesjef i Bamble
kommune, Jan Furumo:
Hva er skole idag ? Hvilke føringer ligger der fra statens side? Hva styrer oss?
Hva er de største endringene de senere årene? Hvor kommer pengene til utviklingsarbeid fra? Gjør skolestrukturen noe med innholdet og økonomi? osv.
ž KL. 19.00: Hva påvirker resultatene og læringen i klasserommet? Hvordan få med alle?
Hva gir "
læringstrøkk "? v/ Lærer Håvard Tjora fra "Blanke ark".
ž  KL. 20.45: Avslutning v/ ordfører Kåre Preben Hegland
 
 

Sted: Kragerø videregående skole – kantina. Kaffe/te og ”nogot attåt”.

Målgruppe: ansatte i grunn- og videregående skole, FAU og andre interesserte foreldre, politikere generelt - medlemmer av hovedutvalg for læring og utvikling spesielt, Formannskapet, andre skoleinteresserte, Utdanningsforbundet med mer.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image