Ordføreren inviterer til åpent møte. Tema: Hva er kvalitet i skolen?

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Sted: Kantina på Kragerø videregående skole. Tid: onsdag 4. mai 2011 fra kl. 18.00 – 21.00 Program: Hvordan høyne den faglige - og pedagogiske kvaliteten i Kragerø-skolen?

Foredragsholder: Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg:

Kvalitativ god opplæring i dagens skole vil si å realisere alle elevers potensial for både faglig og sosial læring samt personlig utvikling. Sannsynligheten for en kvalitativ god opplæringen øker, dersom skolen i større grad baserer sin praksis på kunnskap om hva som gir gode resultater. Hovedproblemet er ikke at vi mangler forskningsbasert kunnskap om hva som gir en kvalitativ god opplæring, men at lærere og skoleledere i for liten grad anvender denne kunnskapen. Dette foredraget vil derfor fokusere på faktorer som forskning forteller vil kunne bidra til en kvalitativ god opplæring hvor muligheten øker for å realisere elevers potensial for læring og utvikling.

I forkant har samtlige skoler v/lærerne, rektorkollegiet, elevrådene og foresatte v/FAUene kommet med innspill til hva de mener er kvalitet i skolen. Disse er oversendt ordføreren og vil bli presentert på møtet.

Vel møtt!

Ordfører Kåre Preben Hegland

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image