Ordensregler

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

 

ORDENSREGLER FOR LEVANGSHEIA SKOLE

 

 

 1. Vær høflig og hensynsfull mot medelever og ansatte. Hver enkelt har ansvar for å bidra til trivsel og arbeidsglede på skolen. Vi vil ha gode samarbeidsformer mellom elever og lærere og mellom hjem og skole. Alle som er knyttet til skolen skal gjøre sitt for å hindre at noen kommer til skade eller blir utsatt for krenkende ord eller handlinger.

 

 1. Mobbing skal ikke forekomme. (Se egen tiltaksplan)

 

 1. Vis respekt for undervisningen og hold arbeidsro i timene. Du må rette deg etter instruksene fra læreren/vikaren.
 • Ved brudd på regelen kan du bli sendt til rektor eller bortvist fra resten av timen (læreren kan bortvise for maksimalt 2 timer som han/hun selv har ansvaret for). Før det blir gjort vedtak om bortvisning skal andre tiltak ha blitt vurdert og du skal ha fått anledning til å forklare deg. Foreldrene dine blir varslet dersom du blir bortvist og kan i verste fall måtte hente deg.

 

 1. Møt presis og forberedt til timene. Lekser skal være gjort og du må ha med det du trenger at materiell (slik som bøker, blyant og viskelær)

 

 1. Ta godt vare på skolesakene dine og hold god orden i klasserommet, på garderobeplassen og på skoletomta. Vær varsom med skolens inventar og eiendeler. Dine foresatte er ansvarlige for skade og eventuelt tap inntil kr. 5000,-.

 

 1. Ha med deg melding fra hjemmet etter fravær. Foresatte kontakter skolen etter senest 3 dagers fravær. Ønsker du fri 1 dag eller mer må foresatte fylle ut søknadsskjema (se skolens hjemmeside).

 

 1. I friminuttene holder vi oss i skolegården dersom vi ikke har gjort andre avtaler. Fra 3. trinn kan elevene få lov av den som har inspeksjon til  å være på utsiden av gjerdet mellom skolen og huset til Iren. 5.-7. trinn kan også få lov til å være på utsida av klasserommet sitt. Når vi må hente baller som kommer på utsiden av skolegården kan 3. -7. trinn få lov til å hente selv. Alle må huske å lukke portene etter seg.

 

 1. Bruk av sykkel, rulleskøyter, rullebrett og lignende på skoleplassen er bare lov når det inngår i undervisningen. Akebrett, snowracere og lignende tas ikke med på skolen. Skolen har egne rumpeakebrett som elevene kan låne.

 

 1. Snøballkasting er kun tillatt på blink som er avtalt med den som har inspeksjon.

 

 1. Det er opp til den som har inspeksjon om spesielle typer lek er tillatt og hvilke lekeregler man da skal følge. Vis respekt for avgjørelsen. Dette gjelder for eksempel ”kongen på haugen” der snø/is-forhold, alder + antall elever som er med osv. vil variere – og da vil hva som er tillatt justeres av den voksne.

 

 1. Det er ikke lov å ha med tyggegummi, kake eller godteri på skolen dersom dette ikke er avtalt.  Kniver og andre skarpe gjenstander tas ikke med på skolen. Mobilen skal ikke brukes i skoletida eller i skolegården. Hodeplagg tas av inne.

 

 1. Røyking og bruk av rusmidler på skolens område er ikke tillatt. Skotøy er påbudt i skolegården og i bingen.

 

 1. Elever som kommer om morgenen med ferja kan sitte i klasserommet og jobbe med skolearbeid eller lese bøker. Dette forutsetter at elevene er rolige og ikke forstyrrer andre (sfo), ellers må de være i skolegården en periode fremover. Elever som av andre årsaker enn ferjetidene kommer tidlig til skolen og ikke har sfo-plass, må være ute i skolegården.

 

 

Dersom du bryter ordensreglene kan følgende skje:

 • Du blir tilsnakket av personalet.
 • Du blir adskilt fra de andre elevene i en periode.
 • Du får anmerkning og melding med hjem/eventuelt telefonsamtale.
 • Rektor kan frata deg retten til å være med på sosiale aktiviteter i skolens regi.
 • Du kan bli bortvist fra undervisningen.

 

 

 Ordensreglementet drøftes hvert år med elevene og i skolens rådsorganer.