Oppstart av planarbeid - Vestre Tåtøy

Oppdatert av: stein ove sannes (31.mai.2016)

Oppheving av reguleringsplan for Vestre Tåtøy, gnr. 12 bnr 3 m.fl. Plan-id 197725

Kragerø kommune starter arbeid med oppheving av reguleringsplanen i henhold til vedtak i kommuneplanen.

Som følge av dette vedtaket overstyres allerede reguleringsplanen juridisk av arealdisponeringen i kommuneplanens arealdel. I tillegg skal det ved oppheving av plan gjennomføres formell planprosess med varsling og høring etter samme regler som for ny reguleringsplan.

Merknader angis med planens navn og Plan-id 197725 og kan gis på denne linken eller ved å sende som brev til Kragerø Kommune v/Enhet for bygg og areal, postboks 128, 3791 Kragerø eller til post@kragero.kommune.no.

Frist for merknader: 7.mai 2016.

pdf.jpg          pdf.jpg          pdf.jpg
Varlingsbrev          Annonse              Oversiktskart

pdf.jpg                       pdf.jpg
Utsnitt Kommuneplan         Situasjonskart
 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image