Opplæringsloven

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Her finner dere informasjon om skolens formål og organisering, elevenes rettigheter, skole/hjem-samarbeid, spesialundervisning, elevenes fysiske og psykososiale miljø osv.

http://www.lovdata.no/all/nl-19980717-061.html