Om skolen vår

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Vi har en flott skole med et godt miljø der "Trivsel og vekst" er vår visjon.

 

Levangsheia Skole er en fådelt skole med 36 elever fordelt på tre klasser. I tillegg til rektor er vi fem lærere og to skoleassistenter  Rektor er også leder for SFO. På SFO jobber også en miljøterapeut og to assistener. Rektor og miljøterapaut samarbeider om det administrative og faglige innholdet i SFO. Alle som jobber i SFO jobber også i skolen. 

Riksvei 351 utover mot Portør går rett forbi skolen. Elevene kommer fra ytterste Portør til og med grensen mot Gjernes i Aust-Agder, og noen elever bor også mot Sannidal i Kragerø kommune. Mange bor derfor et godt stykke unna og over halvparten av elevene bruker buss til og fra skolen..

Levangsheia skole ligger rett opp bakken fra fergeleiet på Stabbestad.

 

Skolen ble bygget på 70-tallet, men ble pusset opp i 2015-16. I februar 2016 åpnet vi også et nytt bygg, som rommer SFO, bibliotek og spesialrom. Skolen har store klasserom, mange av dem med en flott utsikt mot Kragerøfjorden. Uteområdet er stort og består både av asfalt, skog, bekk, gress, ballbinge og lekeapparater. I skolens nærmiljø har vi skog, ferskvann og skjærgård. Nærområdene blir flittig brukt i undervisningen.

Rektor og SFO leder: Ellen Schulze
Ansvarlig for SFO-team: Ane Lundheim
FAU-leder: Charlotte Hasseldal 

Telefon til skolen: 35 98 54 91 (lærernes arbeidsrom - ubemannet)

Telefon til rektor: 35 89 54 90 / 95 74 67 54 (rektor direkte)  ellen.schulze@kragero.kommune.no

Telefon til SFO: 91 67 80 69 


Postadresse: Levangsheia skole, Bryggebakken 2, 3788 Stabbestad