Nytt kurs i mestring av belastning (KiB) starter torsdag 5. mars i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Dette er et kognitivt basert kurs for voksne som ønsker å bedre evnen til å mestre belastninger i arbeidsliv og privatliv.

 Hva som oppleves som belastninger er individuelt. Belastninger kan gi stressreaksjoner når vi ikke kan håndtere dem.

Målet med kurset er å lære metoder og teknikker som kan benyttes for å bedre mestring av belastninger. Med mestring menes det en gjør for å håndtere belastningen. Dette kurset er basert på forståelsen av sammenhengen mellom belastning, mestring og stress. Det jobbes med å kartlegge egne belastninger og egen mestrings- og tankestil. På kurset benyttes kognitiv teori og metoder, og øvelser er en viktig del av kurset.

Kurset blir ledet av trente og godkjente kursledere. Kurset går over 10 ganger, hver samling er på 2,5 time. Det er vanligvis 8 – 14 deltakere. Kursboka «Kurs i mestring av belastning» er obligatorisk og blir brukt aktivt gjennom hele kurset. Kurset arrangeres av Enhet for helse- og rehabilitering i samarbeid med Frisklivssentralen i kommunen. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte (minimum 8) for gjennomføring av KiB kurset.

Sted: Tangen, Gamle Kragerøvei 12. Tid: kl. 12.30 – 15.00. Start torsdag 5. mars 2015. Pris: egenandel kr 500,- (kursboka er inkludert). Påmelding innen 12. februar 2015. For påmelding og/eller informasjon kontakt: Agnes Heldal tlf 992 17 452 eller Heidi With Lønne tlf 916 78 099. For mer informasjon om kurset mestring av belastning (KiB): se hjemmesidene til Fagakademiet, www.fagakademiet.no og Rådet for Psykisk helse, www.psykiskhelse.no Velkommen!

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image