Nyhet fra Kragerø Kunstskole AS

Oppdatert av: stein ove sannes (20.mai.2011)

Styret i Kragerø Kunstskole AS vedtok denne uka å gå inn for at kunstskolen skal se på mulighet for samarbeid med utenlandske universitet. Målet er å få godkjent de to årene hos oss som første året i en Bachelorgrad.

Prosjektlederen har kjennskap til at andre tilsvarende kunstskoler har inngått slike avtaler med utenlandske universiteter og ser på dette som et viktig tiltak å få på plass i etableringsfasen av kunstskolen!

Det spennende er at det er opp til universitetene å se på vår fagsammensetning og innholdet i vår undervisning om de ønsker å godkjenne våre to år som første året i deres Bachelorgrad. Med de fagplanene som ligger til grunn, anser jeg dette som en stor og reell mulighet for oss.

Vedtaket er viktig for kunstskolen. Får vi dette til, kan vi bli en del av et utdanningsløp på høyere nivå. Det vil ha stor betydning når vi fra høsten for alvor skal starte markedsføringen av skolen vår. Å kunne tilby starten på en Bachelorgrad i Kragerø vil ha stor signaleffekt i forhold til studentrekruttering.

Det at styret går inn for dette enstemmig viser og et samlet høyt ambisjonsnivå for utdanningen som starter opp høsten 2012.

Prosjektlederen har et kontaktnettverk i Storbritania (bachelorgrad i keramikk og skulptur, fra Universitetet i Wolverhampton, England). Det medfører at vi i denne omgang konsentrerer oss om Storbritannia.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image