Ordføreren inviterer til seminar: Nye veier i skoleutvikling?

Oppdatert av: Mette Ofstad (26.apr.2013)

Har vi behov for en bedre dialog mellom politikere og skolenivå? Går vi i takt? Ordføreren inviterer til ca. 2 timers foredrag med Dag Langfjæran. Det blir god tid til spørsmål i etterkant. Av interesse for politikere, skolefolk, FAU’ere, SU’ere og andre foreldre. Velkommen! Sett av kvelden 13. mai kl. 18.00.

Hver 10. elev får nå spesialundervisning i Kragerø-skolen. Resultatene på nasjonale prøver kan på mange områder bli bedre. På nasjonalt plan er gutter og lesing en annen stor utfordring. Kan en sterkere kultur for kvalitetsutvikling, kunnskapsdeling og vurdering for læring snu utviklingen?

Kom og hør Dag Langfjæran som bl.a. har vært prosjektleder for «Kom nærmere!» som dreier seg om kommuners og fylkeskommuners arbeid for å bedre elevenes læringsresultater, og for FoU-rapport til KS: «Sammen om en bedre skole». Kjent foreleser (blant annet på den nasjonale skolekonferansen nå i april). korps_m.jpgHan har også lang kommunal praksis bl.a. som skolesjef.

Det begynner nå å bli en tradisjon at ordføreren arrangerer sitt "skoleseminar" en gang årlig. Denne gang møtes skoleinteresserte på Fru Frø Café (i Family Sport-bygget) mandag 13. mai kl. 18.00. Budskapet er å spille både på lag og i takt til beste for elevenes læring.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image