Nye priser på SFO i høst

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Kommunestyret vedtok å heve SFO-prisene i sitt møte 18. juni. Prisene trer i kraft 1. september. Det er bare deltidsplasstilbudene som berøres av prisendringene.

Prisen på heltidsplassene er ikke endret, og det er heller ikke den månedlige matsatsen. 

Prisene på deltidsplass ble endret 18/6-15  ved vedtak i kommunestyret og gjelder fra 1. september 2015)

Størrelse på SFO plass
Pris- fakturering 11 mnd.
Hel plass – 11 mnd.
Alle hverdager per mnd.
2550,-

Deltidsplass - 11 mnd - hverdager (inntil 60 prosent)
 

1913,-

Hel plass - 10 mnd - følger skoleruta
 

1877,-

Deltidsplass - 10 mnd - følger skoleruta (inntil 60 prosent) Faktureres over 11 måneder.

1408,-
Matpenger - hel plass pr. mnd.                  150,-
Matpenger - deltid pr. mnd.

                100,-

                       


De nye satsene: 
Heltid 11. mnd og heltid 10. mnd. ble holdt uendret. Satsene for deltid 11. mnd og deltid 10 mnd.ble økt med 75 prosent ifølge kommunestyrevedtaket. Satsene gjelder fra 1. september 2015 og ut året. Matpengesatsen er uendret.

Det gis søskenmoderasjon fra og med andre barn med 35 prosent.

Betalingen skjer forskuddsvis innen den 20. i hver måned. Ordinær ferie hos/foresatt i løpet av året gir ikke fratrekk for oppholdsbetaling.

Etter søknad fra foresatte kan det gis forholdsmessig fratrekk i oppholdsbetalingen ved barns sykefravær på fire sammenhengende uker eller mer når dette er dokumentert med legeattest. Se eget skjema.

Tildelt plass beholdes inntil det året barnet fullfører 4. klasse eller til plassen sies opp. Regler for dette står i vedtektene.

Betalingsregler og oppsigelsesregler følger av § 9 av vedtektene.

.sfo2.jpg

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image