Nye fastleger i Kragerø

Oppdatert av: stein ove sannes (09.jan.2017)

Kragerø kommune har inngått driftsavtale med to nye fastleger fra 1. februar.

Glenn Dunseth (50) overtar etter Hilde Røegh hos Legene i Løkkebakken. Glenn er spesialist i allmennmedisin og kommer fra en stilling ved sykehuset i Arendal. Han har vikariert i hjemmelen siden oktober og er derfor kjent for mange av pasientene, men overtar for fullt som selvstendig fastlege fra 1. februar.  

Andreas Mathisen Hasseleid (35) overtar praksisen etter Kathrine Pedersen, samme sted. Andreas overtar også formelt fra 1. februar, men siden han holder på med spesialisering i allmennmedisin, skal han avslutte sin sykehuspraksis, samt avvikle pappapermisjon, før han starter opp.          

Fram til han begynner i Kragerø i midten av juli, vil Glenn Dunseth ivareta listepasientene hans.

Begge overtar eksisterende pasientlister, og telefonnummer og åpningstider forblir uendret. Pasientene trenger derfor ikke gjøre noe i f.m. at de overføres til ny fastlege.

Til orientering, er det ledig kapasitet på begge listene, dersom nye pasienter ønsker å tegne seg. Merk likevel at listen til Andreas ikke åpnes for nye pasienter før han er på plass i egen praksis i juli.  

Med dette vil en ustabil periode med mange vikarleger forhåpentligvis være over og vi håper kommunens innbyggere vil ta godt i mot de nye legene våre!

Vi ønsker herved begge hjertelig velkommen og håper de vil trives i sin nye gjerning som fastleger i Kragerø!