Ny skolestruktur for Kragerø?

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Saken om ny skolestruktur ligger nå ute og vil bli tatt opp i Hovedutvalg for læring og utvikling førstkommende torsdag 19. april. Deretter kommer saken opp i formannskapet den 24. april og i kommunestyret den 3. mai. Det er stor interesse for saken.

Det har kommer inn over 30 innspill til høringen som ble sendt ut i begynnelsen av mars. Samtlige foreldrearbeidsutvalg ved kommunens åtte skoler har sendt inn sine synspunkter, det samme har flere skolemiljøutvalg og samarbeidsutvalg ved skolene. Et par elevråd har også uttalt seg.  I tillegg har Kragerø ungdomsråd sin uttalelse og flere velforeninger har sine innspill. Også Utdanningsforbundet og enkeltpersoner har sine synspunkter. Alle innspillene ligger ved saken i sin helhet. Det gjør også høringsskrivet, en eldre sak er også lagt ved fordi her kan den interesserte leser få med seg en del av historikken i saken.

I selve saksframlegget ligger alle faktaopplysningene, tall og elevprognoser, innspill fra Vestviken om hvordan skyssen kan organiseres ved eventuelle omlegginger osv. Til slutt i saksframlegget finner leseren en forkortet utgave av høringsinnspillene supplert med rådmannens kommentarer. Alle papirene ligger som klikkbare vedlegg under. Saken finnes også på kommunens hjemmeside under fanen Lokaldemokrati/møter og saksdokumenter/hovedutvalg for læring og utvikling.

Her finner du saksframlegget.

Her er vedleggene:

Utsendt høringsinvitasjon

Innkomne høringer

samlokalisering - svarbrev fra Telemark fylkeskommune

rundskriv F-015-99

rundskriv U-dir -2-2012, behandlingen av saker om skolenedleggelse og kretsgrenser (erstatter F-015-99 fra 13-0312)

Tidligere historikk angående skolestruktur er beskrevet i sak 11/3319-1 og lagt ved denne saken

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image