Ny plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet.

Oppdatert av: Mette Ofstad (18.aug.2011)

Kragerø kommune ved Enhet for kultur starter i disse dager opp arbeidet med en ny plan for idretts- og nærmiljøanlegg og fysisk aktivitet.

Alle kommuner plikter å ha en oppdatert plan for utbygging av idretts- og nærmiljøanlegg for at utbyggere skal kunne søke spillemidler fra Norsk Tippings overskudd. Planen skal også omfatte kommunens satsinger innenfor fysisk aktivitet generelt.

I planarbeidet er det en forutsetning at det lokale idrettsrådet deltar sammen med ”Barnas representant” i kommunen og Folkehelsekoordinator. Idrettslag, velforeninger og andre foreninger som ønsker å bygge ut aktivitetsanlegg, idrettsanlegg, nærmiljøanlegg eller rehabilitering av slike, må melde inn sine planer.  Skjema for slik registrering finnes på Kragerø kommunes hjemmeside og under denne informasjonen.  Det samme gjelder en kortfattet beskrivelse av planprosessen. For anleggene vil det være behov for detaljerte opplysninger om anlegget så som eier, beliggenhet, kostnader, hvem som er byggherre, finansiering, driftskonsekvenser og behovsoppgave.


Informasjon om planarbeidet

          
      Skjema           
Ytterligere informasjon finnes også på: http://www.regjeringen.no/Upload/KKD/Idrett/V-0798.pdf

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image