Ny parkeringsforskrift gjelder også private parkeringsvirksomheter.

Oppdatert av: stein ove sannes (04.jan.2017)

Det gjøres oppmerksom på at ny parkeringsforskrift, gjeldende fra 1. januar, gjelder alle som tilbyr parkeringsplasser på vilkår.

Dette innebærer blant annet:

  • Standardisering av hvilke skilt som skal benyttes.
  • Felles krav til opplæring av parkeringsvakter, uniformering og id-kort.
  • Registering av hver enkelt parkeringsvirksomhet.

For mer informasjon, se linkene under.

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nye-parkeringsregler-trer-i-kraft-fra-nyttar/id2525636/

http://www.vegvesen.no/fag/trafikk/parkering

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-03-18-260?q=Parkeringsforskriften