Ny kommunal pris opprettet: Integreringsprisen

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

«Kragerø kommunes integreringspris» skal deles ut årlig til frivillige lag og foreninger. Mer om frister og vedtekter under. -Kom med forslag på prisvinnere, sier enhetsleder Torill M. Sandberg (bildet).

Prisen er på 10 000 kroner og skal gå til frivillige lag, foreninger, arbeidsgivere eller enkeltpersoner som har gjort en spesiell innsats når det gjelder integrering av flyktninger i henhold til vedtekter.

Deltakelse i frivillige lag og foreninger er en viktig arena for utvikling og sosialt samvær for voksne og barn i vårt samfunn. Det er viktig for integreringen at flyktninger også deltar i organisasjonslivet, fordi det bidrar til å skape sosiale nettverk og til å bli kjent med lokalsamfunnet gjennom andre arenaer enn bare skole og jobb. De organisasjonene som inkluderer flyktninger kan oppleve at deres medlemmer oppnår ny forståelse og respekt for flyktningenes kulturer gjennom økt kunnskap og personlige bekjentskaper. Dette bryter ned fordommer og fremmedfrykt.

img_4652.jpg

Flyktninger i Kragerø er en ressurs for lokalsamfunnet, og både barn og voksne bør delta og bidra i organisasjonslivet som preger byen vår.

Vedtekter for utdeling og administrering av integreringspris
1. Målsetting
Prisen skal skape økt bevissthet om integrering og stimulere til at flere engasjerer seg for å bedre hverdagen til mennesker som kan oppleve seg sosialt isolerte og ensomme og som lett faller utenfor arbeidsliv, skole, foreningsliv, fritidsaktiviteter og i lokalsamfunn.

2. Intensjon
Prisen skal kaste glans på og virke motiverende på integreringsarbeidet som gjøres i frivillige lag og foreninger i Kragerø. Den skal videre være et synlig bevis på at Kragerø kommune oppriktig verdsetter det frivillige bidraget til å gjøre kommunen til et godt bosted for flest mulig.

3. Utdeling
Prisen kan deles ut til frivillige lag og foreninger som har sitt virke i Kragerø kommune.

Prisen skal være på kr 10 000 og deles ut årlig i forbindelse med Fritidsmessa eller liknende kulturelle arrangementer. Dersom det ikke er kandidater til prisen, overføres prisen til året etter.

Med prisen skal det følges med et diplom som er lik fra år til år.

4. Nominasjon

Alle kan nominere kandidater til prisen. De organisasjoner som stiller opp på Fritidsmessa er ved sin deltakelse nominert.

Frist til å melde inn kandidater er 1. september hvert år. Prisen skal lyses ut gjennom media/kommunens hjemmesider.

5. Kriterier for tildeling

For å bli vurdert som en verdig prismottaker må det vises til engasjement og aktive handlinger over tid, som har hatt til hensikt å rekruttere flyktninger som medlemmer og for å holde på de nye medlemmene. Det må være gjennomført sosiale aktiviteter hvor flyktningene deltar i fellesskapet, informasjon og møter med medlemmene og evt. foresatte er tilrettelagt slik at alle er inkludert. I foreninger der barn er medlemmer, så lykkes foreningen med å aktivere foresatte i dugnadsarbeid.

I tildelingen skal priskomiteen legge vekt på det som er nevnt i intensjon og målsetting for prisen.

6. Organisering
Det er Priskomiteen som bestemmer hvem prisen skal gis til. Priskomiteen konstituerer seg selv og består av følgende:

  • Leder for Hovedutvalg for læring og utvikling
  • Leder for Hovedutvalg for samfunn
  • Leder for Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester

De tre medlemmene har en stemme hver.

img_4649.jpg

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image