NY E18 Langangen - Dørdal

Oppdatert av: stein ove sannes (16.jun.2010)

I St.meld. nr 16 (2008-2009) Nasjonal transportplan 2010-2019 er det antydet mulig oppstart av utbygging av E18 til firefelts veg på strekningen Langangen -Dørdal.

Prioriteringen er betinget av at det blir en tilslutning til delvis bompengefinansiering. Statens vegvesen jobber nå med en mulighetsstudie for å vurdere delvis bompengefinansiering av E18 Langangen-Dørdal.
En mulighetsstudie skal kartlegge hvilke muligheter som finnes for bompengefinansiering. Parallelt med dette har vegvesenet  startet opp planarbeid  for strekningen Dørdal - Rugtvedt. Det er i den     forbindelse opprettet en samarbeidsgruppe bestående av berørte kommuner og andre offentlige virksomheter.
    
Kragerø kommune er representert som observatører i både samarbeidsgruppa for planleggingen og i koordineringsgruppa som jobber med mulighetsstudiet for vurdering av bompengefinansiering.
Ny E-18
Det vil bli lagt ut informasjon om prosjektet fortløpende på hjemmesiden til Statens vegvesen her:
http://www.vegvesen.no/  
 

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image