Ny 420 kV kraftledning Bamble/Kragerø - Rød

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Statnett SF - Nettforsterkning Grenland - ny 420 kV kraftledning Bamble/Kragerø - Rød.
Høring av tilleggssøknad og tilleggsutredning

         
Brev 06.01.12        Tilleggssøknad om konsesjon
         
Tilleggsutredning     Tilleggsutredning
edelløvskog              konsekvenser for naturmangfold