Norsk

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (21.jul.2017)

Mer enn noen gang krever samfunnet mennesker som mestrer språk og tekst. Et hovedmål for opplæringen i norsk er språklig selvtillit og trygghet i egen kultur som grunnlag for utvikling av identitet, respekt for andre kulturer, aktiv samfunnsdeltakelse og livslang læring.

Litteratur og språk
Litteratur og språk representerer en viktig side ved vår kulturhistorie. Derfor får arbeidet med litteratur og språk en bred plass i norskfaget. Studentene skal utvikle evne til å forstå, oppleve og vurdere norsk litteratur fra eldre tider fram til i dag. Vi lærer om språkutviklingen gjennom historien, og vi diskuterer hvordan språket utvikler seg i dag og framover.

Skrivetrening og sjangerlære
Kravet til å mestre skriftlig framstilling i ulike sjangere har blitt større i samfunnet, og derfor jobber vi mye med dette i norskfaget. Noen av skriveøvelsene håper vi å få tid til i skoletida, men her blir det også en del hjemmearbeid.

Nynorsk
Nynorsk er en viktig del av kurset siden en av eksamensdagene i norsk kan bli på sidemålet. To timer hver uke brukes til nynorsk. I disse timene blir gruppa delt mellom norsk- og minoritetsspråklige elever. Minoritetsspråklige elever får styrking av norsk språk, mens de norskspråklige får undervisning i nynorsk.

Fordypningsemne
Alle skal legge opp et fordypningsemne i norsk.

Undervisning
Undervisningen i norsk er delt på tre dager, onsdagen fra kl 11:15, hele torsdagen og fredag frem til kl 11:15. Åtte timer er med lærer, og fire timer er uten, og brukes til gruppearbeid og selvstendige oppgaver.

Bøker
Bøker lånes gratis på kurset. Vi bruker verket Signatur fra Det norske samlaget, men henter også stoff fra andre kilder blant annet NDLA.

Signatur

NDLA-norsk

Fronter og data
Vi bruker Fronters norskrom (elektronisk klasserom) regelmessig. Datamaskiner blir blant annet brukt til powerpoint presentasjoner, eksamen og prøver. Du får opplæring i dette i begynnelsen av skoleåret.

Læreplan
Vi følger Kunnskapsløftets læreplan i norsk:

Læreplan i norsk

Norsk som 2. språk har gått ut, og derfor følger også minoritetsspråklige elever med kort botid i Norge denne felles læreplanen i norsk, men med fritak fra sidemål, og med en egen skriftlig eksamen.

Karakterer og eksamener
Det gis tre karakterer i faget norsk: hovedmål og sidemål (skriftlig) og muntlig. Alle skal opp i skriftlig eksamen hovedmål og kan bli trukket ut til skriftlig eksamen sidemål. I tillegg kan man bli trukket ut til muntlig eksamen. 

Standpunktkarakterene blir satt på grunnlag av prøver, innleverte arbeid og muntlige framføringer.