Nærings- og miljøtiltak i skogbruket

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Tilskuddssatser skogbruk i Kragerø kommune 2009


Fylkesmannens tildeling av midler til nærings- og miljøtiltak i skogbruket i Kragerø for 2009 er klar.
Etter samråd med faglaga (skogeier- og bondelag) er det fastsatt tilskuddssatser for 2009. Bruken er i tråd med strategiene hovedutvalg for samfunn har vedtatt for de økonomiske virkemidlene i landbruket kommunen er satt til å fordele.

Prosentsatser for tilskudd 2009:
Tiltak
Tilskudds sats
Ungskogpleie
40 %
Stammekvisting
40 %
Markberedning
40 %
Planting
25 %
Skogsbilveier
Disponeres av fylkesmannenFølgende generelle vilkår gjelder for tilskudd:
· Plantetall/daa skal være i tråd med §8 i " Forskrift om bærekraftig skogbruk".
o G26-G20: 300-180/daa
o G17-G14: 230-130/daa
o G11-G6 : 140-60/daa

· Tilskudd til markberedning forutsetter at feltene er forhåndsgodkjent av kommunal skogbruksforvaltning.

· Tilskudd til stammekvisting gis til furu og lauvtre og forutsetter at feltene er forhåndsgodkjent av kommunal skogforvaltning.

· Treantall etter ungskogpleie skal være i tråd med retningslinjer gitt av SKI.
o GRAN: H40 bonitet * 11
o FURU: H40 bonitet * 14
o BJØRK: H40 bonitet * 13

Siste frist for innlevering av søknader og/eller regninger med behandling/utbetaling i 2009 er 1. november .


PRISER FOR EGET ARBEID I 2009
Gjelder for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Skien og Siljan
TILTAK VEILEDENDE PRIS MAKS KOSTNAD VEILEDNING FRA FMLA 2007
Manuell rydding med sag 250,- kr/ time eller
350,- - 500,- pr dekar
300,- pr time hvis dette gir forsvarlig arealkostnad
400,- pr dekar
Manuell rydding uten sag
Grasrydding
Rydding av veikanter
200,- kr/ time eller
300,- - 400,- pr. dekar
250,- pr time hvis dette gir forsvarlig arealkostnad
Planting M95 plugg
Planting M60 plugg
3,- kr/ plante
3,- kr/ plante
3,- kr/ plante
3,- kr/ plante
Suppleringsplanting 4,50 kr/ plante 4,50 kr/ plante
Sprøyting (ikke helikopter) 350,- kr/ dekar 350,- kr/ dekar
Markberedning 320,- kr/ dekar 320,- kr/ dekar
Underskudd tynning Inntil 200,- kr/ dekar Inntil 200,- kr/dekar
Stammekvisting 620,- kr/ dekar 620,- kr/ dekar
Flaterydding før planting
Ved omfattende rydding bruk satser for manuell rydding
Inntil 100,- kr/ dekar
Grøfterensk på skogsmark 20,- pr meter
Veivedlikehold med traktor og skrape 400,- kr/ time

Det er ikke anledning til å beregne merverdiavgift på eget arbeid.

Det godkjennes utbetaling fra skogfond dersom skogeier godtar regningen fra skogeierforening eller annen entreprenør. I klagesaker skal tariffen legges til grunn i kostnadsvurderingen.

 

Prisene er revidert 09.12.2008 i møte til Regionalt samarbeid skogbruk