Naturfag

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (21.jul.2017)

I naturfag tar vi for oss emner som bærekraftig utvikling, ernæring og helse, stråling og radioaktivitet, energi for fremtiden og bioteknologi. I tillegg inngår emner om forskning og praktisk vitenskaplig arbeid.

Kompetanse i å forstå ulike typer naturvitenskapelige tekster, metoder og teknologiske løsninger gir et godt grunnlag for videre studier og livslang læring i yrke og fritid.

Undervisning
Naturfagstimene er onsdager frem til kl 11.15. Alle tre timene er med lærer. Vi gjennomfører praktiske øvinger innen biologi, økologi, kjemi og fysikk, i tillegg til ekskursjon og prosjektarbeid.

Bøker
Du kan låne de bøkene du trenger på skolen. Vi bruker boka Nexus naturfag fra Aschehoug

Fronter og data
Vi bruker Fronters naturfagsrom (elektroninsk klasserom) som lenkesamling og for informasjon. Vi bruker data blant annet til å lage powerpoint presentasjoner.

Læreplan
Vi følger Kunnskapsløftets læreplan i naturfag.

Læreplan i naturfag

Karakterer og eksamener
Standpunktkarakterene blir satt på grunnlag av prøver, innleverte arbeid/forsøk og muntlige framføringer. I naturfag kan du bli trukket ut til muntlig eksamen. Eksamen blir i mai/juni. Elevene presenterer et emne på powerpoint, med 2 dagers forberedelse.