NASJONAL TILSKUDDSORDNING MOT BARNEFATTIGDOM

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser i overkant av 30 millioner kroner i restmidler til: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Søknadsfristen er tirsdag 10/6 kl. 08.00.

Eksempler på hva det kan søkes om støtte til:

  • Investeringer i utstyr og annet som gir målgruppen mulighet til meningsfull fritids- og ferieaktivitet. Eksempler på dette kan være utstyr til utlånssentraler, kommunale tjenester eller private/frivillige organisasjoner i forbindelse med ferie- og fritidstiltak (ski, kanoer, lavvo, fiskeutstyr, uteleker etc.)
  • Tiltak som fikk tilskudd til ferie- og fritidstiltak i den ordinære søknadsrunden, hvor søker ser et behov for å styrke tiltaket gjennom en høyere søknadssum. Det er utarbeidet et forenklet søknadsskjema for dette. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom og andre fritidsaktiviteter.
  • Tiltak som bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter. Eksempler på dette kan være ferieleir, ferieklubb, sommerjobb for ungdom, filmkurs og musikkverksted.
  • Tiltak som fikk avslag i første runde. Det kan søkes om igjen dersom tilbakemeldingen fra BUFDIR tas til etterretning og den nye søknaden gjenspeiler dette. 

Enhet for kultur gjør oppmerksom på den relativt korte søknadsfristen, som er satt til tirsdag 10/6 kl. 08.00 slik at pinsen kan benyttes til å skrive søknaden om nødvendig. Tidsfristen er endelig siden kommunen må oversende saken videre til BUFDIR ferdigbehandlet i løpet av samme dag.

NB! Følgende e-postadresse benyttes ved innlevering av søknad: knut.j.arntzen@kragero.kommune.no

Full utlysningstekst for restmidler, rundskriv, søknadsskjemaer etc. er tilgjengelige på http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/Utlysning-av-restmidler-for-2014/»

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image