Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2016

Oppdatert av: stein ove sannes (21.okt.2015)

Bufdir forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskuddsordningen har i år et budsjett på ca. 149 mill. kr., med forbehold om Stortingets bevilgning. Søknadsfrist: 20. november 2015 på Altinn.

Tilskuddsåret regnes fra 1. mars 2016 til 1. mars 2017.

 

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke

Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.

Søknadsskjema publiseres i uke 45 på Altinn.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Rapport og Regnskap

Rapport og regnskap leveres innen 16. mars 2017 til Enhet for kultur (se regler for attestasjon).

Lenke til tilskuddsordning på Bufdir

http://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image