Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte for 2015

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Bufdir forvalter Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger. Bufdir gjør oppmerksom på at det er endringer i søknadsprosedyren for tilskuddsåret 2015. Søknadsfrist: 21. november 2014 på Altinn

Søknadsskjemaet i Altinn er fortsatt under utvikling, men vil bli tilgjengelig om kort tid. Søkere kan likevel starte med utformingen av søknaden med bakgrunn i opplysninger i rundskrivet for 2015 og veilederen. I disse finner man det meste av informasjon som er relevant for utforming av søknad.

Målgruppe

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur-, fritids-, og ferieaktiviteter.

Formål

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Hvem kan søke

a) Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om midler. Det skal opplyses om hvilken kommune tiltakene hører inn under. Søknadene vurderes og prioriteres av de respektive kommunene.

b) Frivillige organisasjoner som arbeider for å gi et tilbud til barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer, kan søke direkte til Bufdir.

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som

a) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i kultur- og fritidsaktiviteter

b) bidrar til at barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer og deres familier kan delta i ferieaktiviteter

c) bidrar til deltakelse for barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer på alternative mestringsarenaer

Søknadsfrist: 21. november 2014.

Det er ny elektronisk søknadsprosedyre for tilskuddsåret 2015 og alle søkere skal bruke Bufdirs søknadsskjema på Altinn.

NB! Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig ca. i uke 44-45.

Rundskriv, veileder, søknadsprosess og årsplan

Søker må sette seg inn i rundskrivet som regulerer tilskuddsordningen (rundskriv 01/2015), veileder og søknadsprosess og årsplan.

Lenke til tilskuddsordning på Bufdir

http://www.bufetat.no/bufdir/tilskudd/Nasjonal-tilskuddsordning-mot-barnefattigdom/Utlysning-av-tilskudd-for-2015/

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image