Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Oppdatert av: stein ove sannes (30.jan.2014)

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) utlyser: «Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom – søknad om støtte 2014

Den nasjonale tilskuddsordningen mot barnefattigdom har som formål å motvirke og/eller dempe fattigdomsproblemer blant barn og ungdom. Tilskuddsordningen skal være et virkemiddel for å bedre mulighetene for at flere barn og ungdom skal få delta på viktige sosiale arenaer, som ferie- og fritidsaktiviteter uavhengig av foreldrenes inntekt og sosiale situasjon.

Målgruppen er barn og ungdom berørt av fattigdomsproblemer.

96 millioner kroner er satt av til ordningen i statsbudsjettet for 2014. Det tas forbehold om stortingets behandling

Rundskriv og veileder

 Søkere må sette seg inn i rundskriv og veileder for tilskuddsordningen.

Søknadsskjema og søknadsfrist
Søknadene skal sendes kommunen (bydelsadministrasjon i enkelte bydeler i Oslo) som foretar en politisk og administrativ vurdering og prioritering før de sendes til behandling hos Bufdir. Prioritering vil utarbeides i samsvar med Kragerø kommunes Handlingsplan mot Barnefattigdom 2012 – 2014.

Fristen for å oversende søknad til Enhet for Kultur i Kragerø er 14. februar 2014.

Søknadsskjema finner man her:

Råd og veiledning om tilskuddsordningen gis av kommunen/bydelen og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image