Nabovarsel - kommunal tomt på Stabbestad

Oppdatert av: stein ove sannes (18.jul.2017)

Nabovarsel vedrørende deling av kommunal tomt på Stabbestad har fått forlenget høringsfrist grunnet ferieavvikling. Ny frist for tilbakemelding fra berørte naboer er 15.august.