Nå kan man søke på stimuleringsmidler.

Oppdatert av: stein ove sannes (29.aug.2017)

Kr. 300.000,- i stimuleringsmidler skal fordeles til frivillige lag, foreninger, enkeltpersoner og elevbedrifter. Søknadsfrist 01.10.17.

Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester har kr. 300 000,- i stimuleringsmidler til fordeling.

Midlene skal bidra til stimulering og utvikling av tjenester som ligger innunder hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester sitt ansvars- og myndighetsområde, og retter seg mot frivillige lag, foreninger, enkeltpersoner og elevbedrifter.

Tiltakene det søkes om midler til skal primært føre til utvikling av tjenester som bidrar til å skape bedre aktiviteter og opplevelser for alle aldersgrupper.

Midlene må benyttes innen 2017.

Tiltak som tilgodesees med midler forventes å lage en kort evaluering og tilbakemelding til Hovedutvalget for helse, omsorg og sosiale tjenester.

Søknad om støtte må beskrive tiltaket, gjennomføringen og kostnadene, og sendes til post@kragero.kommune.no.

Søknadsfrist 01.10.17


Kriterier