Aktive barn lærer best!

Oppdatert av: Mette Ofstad (09.sep.2015)

Nå kommer økt fysisk aktivitet på dagsordenen i skolen. Det kan bety bedre konsentrasjonsevne og bedre skoleresultater. Det hevder førsteamanuensis Geir Kåre Resaland - kjent over hele landet. Torsdag 9. april blir det foredrag med ham på Kragerø videregående skole kl. 18.00 - 20.00.

Resaland.jpgVi håper at mange tar i mot denne muligheten til å høre en kapasitet på området fysisk aktivitet, og hva det betyr i forhold til helse, trivsel og læring for barn og unge.  Foresatte, politikere og andre etater har et ansvar sammen med skole og sfo for å tilrettelegge for en hverdag som gir barn og unge gode oppvekstmuligheter. Prosjektet er i samarbeid med Telemark fylkeskommune.

Foredraget med Resaland er ett av tiltakene i satsingen på økt aktivitet og sunt kosthold i skoler og sfo i Kragerø.

Det skjer allerede mye godt arbeid både i sfo og skoler som vi ønsker å bygge videre på, men kommunen ønsker også å forsterke og videreutvikle dette arbeidet. 

Resaland har doktorgrad fra Norges Idrettshøgskole på temaet fysisk aktivitet  i skolen. Resaland ble i 2015 oppnevnt som medlem av Helsedirektoratets nasjonale fagråd for fysisk aktivitet for perioden 2015-2018. Resaland er prosjektkoordinator for forskingsprosjektet: Et av verdens største forskingsprosjekt om fysisk aktivitet i skolen: «Active Smarter Kids» (ASK) som inkluderer 1200 femteklassinger. ASK fokuserer på sammenhengen mellom  60 minutter daglig fysisk aktivitet og

1) skoleprestasjon/kognisjon

2) folkehelsevariabler

3) trivsel/livskvalitet

ASK- prosjektet er et strengt vitenskapelig forskingsprosjekt, men ASK er også et utviklingsprosjekt der målet er å utvikle en god,  bærekraftig og forskningsbasert «daglig fysisk aktivitet i skolen-modell som er tilpasset skolen sin kultur og organisering, og som er på skolens premisser.

Hortentur.jpg

 

 

 

Nylig var alle sfo-ansatte på studietur til Horten (se bildet), som er en foregangskommune på området. Kragerødelegasjonen talte 50 personer, inkludert ordfører, skolesjef og alle SFO-ansatte. Det ble også arrangert en oppfølgingskveld for alle sfo-ansatte i etterkant av studieturen.

Kommunen har fått midler fra Telemark fylkeskommune  til utstyrsdepoter til skoler og sfo for å tilrettelegge for økt fysisk aktivitet i skoletid og sfo-tid. Noen skoler prøver ut ulike «verktøy»  som både ivaretar fag og fysisk aktivitet med tanke på å gjøre undervisningen mer praktisk, relevant og variert. 

Grupper av lærere og sfo-ansatte vil få ulike kurstilbud fra høsten av.  Eksempler er kurs i uteskole -og diverse sunn matkurs (Fiskesprell!).

Skoler, sfoer og skoleadministrasjonen samarbeider med Folkehelse Telemark om veien videre.

Vel møtt til møte i kantina på Kragerø videregående skole.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image