Møte med lag frivillige lag og foreninger

Oppdatert av: stein ove sannes (13.sep.2017)

Kragerø kommune inviterer alle frivillige lag og foreninger i kommunen til en kveldskonferanse mandag 25. september kl. 18.00 på Kragerø Bibliotek..

Tema for konferansen er: Samspill og samarbeid mellom frivillige lag og foreninger og kommunen 

En aktiv og levende frivillig sektor er grunnleggende for et levende lokalsamfunn. Interessen og behovet for samarbeid mellom frivillighet og kommune har økt i løpet av de siste årene. En god relasjon og dialog mellom kommunen og lokale lag og foreninger har stor betydning for hvordan vi sammen kan skape et godt lokalsamfunn. Kommunen ønsker å utvikle en frivillighetspolitikk og trenger innspill fra foreningene. Kommunen har inngått en avtale med Frivillighet Norge som vil være ansvarlig for det faglige innholdet på kveldskonferansen. 

Program:

  • Velkommen ved kommunen og Frivillighet Norge 
  • Presentasjon av deltakerne og dialog om kveldens tema v/Frivillighet Norge 
  • Om frivillige organisasjoners betydning som nærmiljøbygger 
    -Fakta om frivillighet 

-Frivillighetspolitikk, samspill og samarbeid med kommunen 

  • Hvordan skape større rom for frivillighet i kommunen? 
  • Kafedialog der organisasjonene kan komme med innspill som beskriver egne utfordringer, ressurser og kommunens rolle som tilrettelegger i samarbeid og kontakt med frivilligheten. 
  • Oppsummering 
  • Veien videre 

 

Velkommen! 

Vennlig hilsen Harald Bothner

Kultursjef