Møt arbeids- og sosialministeren onsdag 22 okt. kl. 19.00 – 21.00 i Løkka.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Det vil være et åpent temamøte og paneldebatt med fokus på foreslåtte endringer innenfor tiltaksstrukturen: Her vil man få anledning til å stille spørsmål direkte til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson samt øvrige deltakere i panelet.

  1. Foreslåtte endringer innenfor tiltaksstrukturen belyses ved følgende innlegg: 
  • Ministeren redegjøres nærmere for bakgrunnen for endringsforslaget og målsettingen med dette.
  • Delecto AS, lokal vekst- og attføringsbedrift, tilkjennegir sine vurderinger av forslaget gjennom innlegg ved styreleder Kirsti Solheim og daglig leder Jon Håvard Seland.
  • NAV-Telemark og det lokale NAV-kontoret redegjør kort for utfordringsbildet i fylket og i kommunen når det gjelder personer med særlige vansker på arbeidsmarkedet, herunder ungdom.

 

  1. Diskusjon av regjeringens endringsforslag med basis i innleggene.

Debatten finner sted med utgangspunkt i et panel bestående av:

Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson, arbeiderpartirepresentant fra arbeids- og sosialkomiteen på stortinget, KS leder Gunn Marit Helgesen, representant for Telemark arbeiderparti, regiondirektør i NHO Nikolai Boye.

 

Ordstyrer er redaktøren i Telemarksavisa Ove Mellingen. Ordstyrer sørger for at «salen» sikres muligheter for å stille spørsmål og komme med ytringer.
 

Kragerø kommune oppfordrer alle som ønsker stille spørsmål direkte til ministeren eller andre i panelet til å møte denne kvelden.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image