Mindre endring i reguleringsplan for Skottbekken

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

Mindre endring i reguleringsplan for Skottbekken gnr 23 bnr 75, m.fl.

Bygningsrådet har i sitt møte den 19.12.12 behandlet forslag til mindre endring i reguleringsplan for Skottbekken gnr/bnr 23/75.

Endringen gjelder mindre utvidelse av småbåtanlegg i sjø.

Godkjenningen innebærer at planendringen er rettsgyldig i og med Kragerø bygningsråds vedtak

Kragerø bygningsråds vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet v/Fylkesmannen i Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøring. Klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-14. For eventuelle krav om innløsning eller erstatning vises til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Sakspapirer finnes på Kragerø kommunes hjemmesider.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image