MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR LOVISENBERG FYR.

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Bygningsrådet vedtok i møte den 08.05.13, sak 50/13, med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, mindre endring av reguleringsplan for Lovisenberg fyr G/BNR 14/100 m/flere med tilhørende reguleringsbestemmelser.

Endringen omfatter flytting av grenser for formål «teknisk anlegg» og flytting av formål «felles lekeplass» og formål «område for turistbebyggelse, utleiehytter, firmahytter og reiselivsutbygging». Hensikten med endringen er å legge til rette for bedre og enklere drift av campingområdet, og i tillegg flytte to lekeplasser til et mer hensiktsmessig sted.

Bygningsrådets vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet innen 3 uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-12.

Eventuelle krav om innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller erstatning etter § 15-3 må fremsettes innen lovens gjeldende frister. Evt. krav om innløsning av bebygd grunn må fremsettes innen 3 år etter at bebyggelsen er fjernet, jfr. § 15-2.

Hele saken kan leses her

 

 

Saksbehandler: Andreas Høifødt, 35 98 62 48