Mindre endring av bebyggelsesplan for Solheimsveien

Oppdatert av: Ruben Tveiten (09.sep.2015)

Mindre endring av bebyggelsesplan for Solheimsveien gnr 11 bnr 14, m.fl.

Bygningsrådet har i sitt møte 19.12.12 behandlet forslag til mindre endring i bebyggelsesplan for Solheimsveien på Stabbestad.

Endringen gjelder utvidelse av område F3 (fritidsbebyggelse) til også å omfatte boligtomt B3.

Hensikten med endringen er å tilrettelegge for en ny fritidsbolig på tidligere boligtomt.

Godkjenningen innebærer at planen er rettsgyldig i og med Kragerø bygningsråds vedtak

Kragerø bygningsråds vedtak kan påklages til Miljøverndepartementet v/Fylkesmannen i Telemark innen 3 uker fra denne kunngjøring. Klage fremsettes skriftlig for Kragerø kommune og sendes Enhet for Bygg og areal, Postboks 128, 3791 Kragerø jfr. plan- og bygningslovens §§1-9 og 12-14. For eventuelle krav om innløsning eller erstatning vises til plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.

Sakspapirer finnes på Kragerø kommunes hjemmesider.