Miljørevisjon av reguleringsplan for Ytre del av Portør

Oppdatert av: stein ove sannes (22.sep.2010)

Reguleringsplanen for Ytre del av Portør ble behandlet i bygningsrådet første gang 24.08.2010 og er ute på høring
frem til 18.10.2010.

Plandokumenter, sakspapirer og møtereferat kan leses her

Nedenfor finner du en mal, i 3 ulike formater, for tilbakemelding på høringen. Fyll ut og send inn pr. post eller e-post til Kragerø kommune.