Kragerøvassdraget - vanndirektivet

Oppdatert av: elke karlsen (09.sep.2015)

Fra 2010 til 2015 skal det lages planer for god forvaltning av vannet der vi bor, i hele landet. Vassdrag, innsjøer, fjorder og grunnvannsforekomster krysser som regel flere kommunegrenser og noen ganger fylkes- og landegrenser. Derfor må kommuner stå sammen for å løse utfordringer knyttet til forurensing og inngrep i vassdragene og fjorområder. Kragerøvassdraget ligger hovedsaklig i Bamble, Drangedal og Kragerø og det legges opp til et interkommunalt prosjekt med prosjetktansvar i Kragerø kommune.

Det meste av vannmiljøet vårt har god helse. I motsetning til store deler av verden rammes vi sjelden av tørke og vannmangel, og vi slipper som regel å bekymre oss for om vannet er trygt. Men det har forekommet at innbyggerne i flere av byene må i perioder koke drikkevannet. I en del av fjordene fører gamle utslipp til at vi har kostholdsråd og ikke kan spise fisk og skalldyr. I flere vassdrag og fjorder ligger det igjen gamle synder i form av gift fra industri og gruvedrift som må ryddes opp. Selv om vi har kontroll på de farligste punktutslippene av forurensing, er ikke utfordringene med sur nedbør og utslipp fra spredt bebyggelse og landbruk løst. Andre steder er fisken borte og livet i elva redusert fordi tekniske inngrep har skapt hindringer for både elva og fisken. Flere steder er vassdragene tørrlagt deler av året på grunn av vannkraftregulering. I tillegg har fiskeoppdrett ført til at villfisken belastes av rømt opdrettsfisk og parasitter. Langs deler av kysten er sukkertaren og kysttorsken i ferd med å forsvinne. Dersom naturmangfoldet blir vesentlig redusert og balansen i økosystemet blir forstyrret kan vi ikke være trygge på at naturen vil være i stand til å levere oss nok godt vann i fremtiden.

Den nye vannforskriften og EUs vanndirektiv sier at alle vannforekomster i Norge minimum skal ha god økologisk og kjemisk tilstand. Målsettingen er å lage en regional forvaltningsplan med tiltaksprogram for alle vannforekomstene i Norge innen 2015. For mer detaljer se vedlagt prosjektplan.

Prosjektplan

 

Styringsgruppe for Kragerøvassdraget startet sitt arbeid des. 2010. Referater blir vedlagt fortløpende her:

12.2010 01.2011

 

Arbeidsgruppe for Kragerøvassdraget startet sitt arbeid jan. 2010. Referater blir vedlagt fortløpende her:

01.2011

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image