Miljøpris 2011 til Erik Ballestad, Østre Gumøy

Oppdatert av: stein ove sannes (09.sep.2015)

Årets miljøpris ble delt ut av formannskapet til en verdig vinner: Erik Ballestad. Han får prisen for sin innsats for å opprettholde kulturlandskapet flere steder i skjærgården.

Han er aktiv gårdbruker og driver sammen med sin kone gården Sveivdokk på Østre Gumøy.

I 1978 overtok han eiendommen og hovedproduksjonen i dag er sauehold med ca 150 vinterfora og ca 80 villsau på Stråholmen. Arealene på bruket er lagt om til økologisk drift. Mange av brukene i Kragerø skjærgården har blitt lagt ned de siste tiårene, men Erik Ballestad har målrettet klart å bygge opp bruket sitt basert på det lokale ressurs- grunnlaget som finnes i skjærgården. Gjennom samarbeidet med grunneiere og velforening på Stråholmen har villsauen vært en viktig forutsetning for å opprettholde det spesielle kulturlandskapet på øya. Erik Ballestad sin innsats viser at det går an å overleve som bonde i Kragerøskjærgården på en miljømessig god måte. Hans pågangsmot og joviale væremåte har vært en viktig årsak til at han har lyktes.

 

VEDTEKTER FOR KRAGERØ KOMMUNES MILJØPRIS

Kragerø kommunes miljøpris kan tildeles for miljøinnsats innen f.eks. følgende områder:

  • Transport og arealbruk
  • Energiforsyning
  • Energibruk
  • Forbruk og innkjøp
  • Avfall
  • Landbruk
  • Næring og industri
  • Biologisk mangfold

·         Skred- og flomsikring                                                

Miljøprisen kan gis til enkeltpersoner, persongrupper, organisasjoner, institusjoner eller næringslivet som er hjemmehørende i Kragerø, eller har tilknytning til Kragerø kommune.

Miljøprisen er på 20.000,- kroner med tilhørende diplom.                                                                                                                          

Prisen kunngjøres på forhånd i distriktets aviser hvor befolkningen anmodes om å fremme forslag på kandidater innen en angitt frist.

Forslag må fremmes skriftlig med en begrunnelse for den enkelte kandidat.

Rådmann i Kragerø legger frem sin innstilling for formannskapet. Formannskapet selv kan fremme potensielle kandidater og bestemmer hvem prisen skal gis til.

Foreslåtte kandidater kunngjøres ikke, og prisvinneren kunngjøres ikke før utdelingen.

Utdelingen skjer innen utgangen av året.

Miljøprisen deles ut hvert år dersom juryen finner en kvalifisert kandidat.

Vedtatt av kommunestyret den 18.08.2009 sak 70/09

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image