Matematikk

Oppdatert av: stein ove sannes (19.des.2016)

Disse vil komme etterhvert. Her er en smakebit:


Hva vet du om tesselering? Her kan kunst og håndverk og matematikk med fordel kombineres, men uansett er tesselering ypperlig i forbindelse med for eks. symmetri. Se mer på denne adressen:
http://www.norsknettskole.no/student04/204veronikaz/prosjekt/tess/tess.htm
Matematikk:
http://www.matematikksenteret.no/content.ap?thisId=85&language=0
Denne siden er Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen med mange spill og nyttige opplegg i matematikkopplæringen. Ta en kikk og du vil bli overbevist. Lenkene under er fra denne siden.

Spillaktiviteter

Først til 100
Kortspill for de minste
Krig
Nær blinken
Regnehjelpen for voksne
www.vox.no/regnehjelpen er et nettsted med hverdagsregning for voksne. Voksne gis en anledning til å friske opp egne regneferdigheter via interaktive matematikkoppgaver hentet i fra voksnes hverdagsliv. Her finnes også nyttige hjelpemidler som forklarer grunnregler i matematikken i form av animasjoner, kalkulator og prosenthjelp. Du også et innblikk i hva barna skal kunne i 4. og 7. trinn på grunnskolen.
http://www.vox.no/regnehjelpen/


LAMIS, Landslaget for matematikk i skolen
Foreningen favner matematikkundervisere fra førskole til høyskole, og jobber aktivt for å høyne det pedagogiske og didaktiske nivået på alle utdanningsnivåer.
http://www.lamis.no

matematikk.org - det nasjonale nettstedet for matematikk
Et nettsted hvis målgrupper er lærere, elever og foreldre i grunn- og videregående skole. På nettstedet finnes alt fra spill for elevene via tips og undervisningsideer til lærerne til opplysninger om læreplanene for foreldrene. Nettstedet er åpent og tilgjengelig for alle - alt er gratis!
http://www.matematikk.org/
Flere lenker:

Gyldendal:
http://www.gyldendal.no/multi/

Aschehoug:
http://www.lokus123.no/servlets/dispatcher?marketplaceId=123&languageId=1&siteNodeId=2604121

Damm:
http://www.dammskolen.no/matematikk/trix_2a

Lamis:
http://www.lamis.no/

Nasjonalt senter for matematikk i opplæringen:
http://www.matematikksenteret.no/

Skolenettet:
http://skolenettet.ls.no/templates/Subject.aspx?id=5181&scope=Scope1-7&epslanguage=NO

Det nasjonale nettstedet for matematikk:
http://www.matematikk.org/

"Matte.no":
http://www.sp1.skoleveven.no/

Gamle norske måleenheter:
http://www.maritimt.net/arkforsk/norskem.htm