Matematikk

Oppdatert av: Sigrun Sveinsdottir (21.jul.2017)

Vi underviser i matematikk VG 1P og 2P.

Det legges stor vekt på repetisjon av matematikken fra ungdomsskoletrinnet, før vi starter på pensum tilsvarende VG1P.

I pensum for VG1P inngår emner som algebra, funksjoner, geometri, sannsynlighetslære, trigonometri og matematikk i natur og kunst.

I VG2P er emnene potensregning, statistikk, modellering av funksjoner, regresjon og tallsystemer.

Hvis du trenger å begynne på et lavere nivå i matematikk, er det mulig å ta et år på grunnskolenivå i matematikk før man begynner på studiekompetanse matematikk. Dette kan avklares med lærerne i begynnelsen av skoleåret.

Undervisning
Undervisningen er organisert med 6 timer på tirsdager, fem med lærer og en time til selvstudier og oppgaveløsning.

Bøker
Du kan låne de bøkene du trenger på skolen. Kalkulator må du kjøpe etter nærmere informasjon fra faglærer.

Vi bruker bøkene Sigma fra Cappelen

Sigma

Læreplan
Vi følger Kunnskapsløftets læreplan i matematikk. Minimumskravet til generell studiekompetanse er to fag som refereres til som matematikk 1P og matematikk 2P.

Læreplan 1P

Læreplan 2P

Karakterer og eksamener
Det gis standpunktkarakter i fagene 1P og 2P. Disse blir satt på grunnlag av prøver. Du kan bli trukket ut til både muntlig og skriftlig eksamen i matematikk. Du kan bli trukket ut til eksamen i matematikk 1P eller 2P.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image