Marte Meo - en veiledningsmetodikk

Oppdatert av: stein ove sannes (19.des.2016)

Denne siden er under arbeid.

Gratuelerer! Fire lærere ved Helle skole har tatt veilederkompetanse i Marte Meo metodikken nå i juni 2011. Les mer om prosjektet lenger ned på siden. På bildet ser vi de to veilederne fra Sørlandet Kompetansesenter, Else Jorunn Karlsen og Arlene Tømte som har bistått lærerne gjennom prosjektet. Foran ser vi en av de ferdig uteksaminerte veilederne Kristin Wohlenbrg, samt egen utsendt sensor fra Trondheim.

Les artikkelen Deler Gleder fra Sørlandet kompetansesenter der de har skrevet om Marte Meoprosjektet i Kragerø her.

Marte Meo-opplæringen foregår på Helle skole. I juni 2011 tar fire lærere ved skolen eksamen i denne veiledningsmetodikken som er en viktig del av oppfølgingen av den enkelte elev. Metodikken gir dessuten en rekke praktiske innspill til klasselederfunksjonen. De fire lærerne som tar veiledereksamen i juni har allerede begynt veiledningen av fire nye lærere ved skolen. Det er meningen at hele kollegiet etter hvert skal få  del i Marte Meometodikken. Lærerne har gitt svært gode tilbakemeldinger om prosjektet som er et lite delprosjekt av kommunens prosjekt "Lese eller ikke lese - det er spørsmålet". Enhet for skole fikk 910 000 kroner fra Utdanningsdirektoratet til dette omfattende prosjektet. Vi har flere delprosjekter inne i dette prosjektet og Marte Meo er et av dem.

Prosjektet er nå avsluttet.