Mannskaper

Oppdatert av: Kenneth Schjølberg (29.jan.2010)

Kragerø brannvesen er et kombinert kasernert-/deltidsbrannvesen. Det vil si at det alltid er 2 mann på stasjonen, i tillegg til 2 hjemmevakter, slik at minimum 4 mann(+ befalsvakt) rykker ut til brann, ulykke eller annen redningsinnsats.
Hjemmevaktene er organisert i en 4-delt vaktordning, hvor fire personer har beredskapsvakt en uke hver pr. måned. I tillegg er det en ekstra person på beredskapsvakt som følger vaktlagenes turnus med et vaktdøgn hver 12 døgn.

Det er 4 ledere som har en dreiende overbefalsvakt med en vaktuke hver pr. måned:


8 mann fordelt på 4 lag som har fast vakt på stasjonen.
8 mann er deltid. Disse har en annen jobb i kommunen, men har hjemmevakter i brannvesenet.