LOKALDEMOKRATI- OG FAIRTRADE-UKE 22.10. – 29.10.2010

Oppdatert av: stein ove sannes (20.okt.2010)

Kragerø kommune har vært Fairtrade kommune i ett år, og hvert år skal det settes spesiell fokus på det over en uke. Det passet fint å kombinere dette i en felles Lokaldemokrati- og Fairtrade-uke.

Den europeiske lokaldemokratiuken er en årlig hendelse som gir mulighet til å sette fokus på lokaldemokratiet og dialog med innbyggerne. I Kragerø arrangeres denne uken fra fredag 22.10. – 29.10.2010. Dette gir en mulighet til å sette fokus på lokaldemokratiet og kommunikasjon og åpenhet mellom kommunen og innbyggerne. I år er det Bærekraftige kommuner og Klimautfordringer som er valgt som overordnet tema. Omtrent til samme tid som europeerne markerer lokaldemokratiuken markeres også Fairtradeuken i Norge. Derfor har vi valgt å arrangere begge begivenheter sammen.

Tiden var overmoden til en Lokaldemokrati-uke i Kragerø. Oppfordringen fra KS om den Europeiske lokaldemokrati uken kom som bestilt på forsommeren. Norge ratifiserte det europeiske charteret for lokalt selvstyre i 1985. Målet med Lokaldemokrati-uke er å la innbyggere få møte sine folkevalgte i kommunen, øke oppmerksomheten hos innbyggerne om hvordan lokalpolitikken og kommunen fungerer, samt informere om mulighetene til lokale beslutningsprosesser.

Kragerø kommune har vært Fairtrade kommune i ett år, og hvert år skal det settes spesiell fokus på det over en uke. Det passet fint å kombinere dette i en felles Lokaldemokrati- og Fairtrade-uke.

Kragerø kommune har politisk og administrativt satt sammen et program som skal gi ulike aldersgrupper i lokalsamfunnet anledning til å vise seg fram, delta på møter, være på markeder, forflytte seg bærekraftig, danse, spille, være i dialog, spre ny kunnskap og lære ny teknologi!

For mer informasjon tar kontakt med Solfrid R. Slettebakken (varaordfører), Elke Karlsen (miljøkonsulent) tlf. 35 98 62 00.


Program for uken finner du her.

Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image