Levangsheia skole

Oppdatert av: stein ove sannes (04.sep.2017)

Velkommen til Levangsheia skole. Levangsheia skole er en fådelt skole med 36 elever fordelt på tre klasser. I tillegg til rektor er vi fem lærere og to skoleassistenter. Rektor er også leder for SFO. På SFO jobber også en miljøterapeut og to assistenter. Rektor og miljøterapeut samarbeider om det administrative og pedagogiske arbeidet i SFO.  Alle som jobber i SFO jobber også i skolen.  Under paraplyen: Trivsel og læring, fokuserer vi på å skape et godt læringsmiljø der vi tar i bruk mulighetene vi har som en liten skole og bruker ressursene i nærmiljøet.

KONTAKTINFORMASJON

ADRESSE: Bryggebakken 2, 3788 Stabbestad
 
SKOLENS TELEFONNUMMER:
35 98 54 91 ansattes arbeidsrom
 
35 98 54 90 REKTORS KONTOR
 
95 74 67 54 REKTOR, ELLEN SCHULZE - MOBIL
 
91 67 80 69 MOBILTELEFON SFO
 
91 61 30 74 SFO-ANSV. ANE LUNDHEIM - MOBIL

Velkommen til nytt skoleår 2017 - 2018

En ekstra varm velkomst til våre nye førsteklassinger.

Skolen starter mandag 21.august.

Alle klasser starter dagen klokken 08.45.

1.-4. trinn er ferdige 11.30 og 5.-7. trinn 14.30

Bussen hjem går 11.45 og 14.45 

Vi håper alle har hatt en god sommerferie!

 

PALS - Positiv Adferd støttende Læringsmiljø og Samhandling

Denne høsten starter hele organisasjonen på Levangsheia skole; elever, foresatte og absattte, på veien mot å bli en PALS - skole

Følg lenken under for mer informasjon.

www.nubu.no/informasjon-om-pals-modellen/

 

nullmobbing_small_gul.png

På det nye nettstedet www.nullmobbing.no finner barn, unge og foreldre informasjon og råd om mobbing og deres rettigheter.

 

 

 

 

 

 

Oversikt over Levangsheia skole
Tittel Dato
Informasjon om Levangsheia Skole 04.09.2017 02:26
Informasjon om Levangsheia SFO 04.09.2017 02:26
FAU 04.09.2017 02:26
Skolemiljøutvalget 04.09.2017 02:26
Informasjon om trinnene 04.09.2017 02:26
Logg inn på Fronter 04.09.2017 02:26
Flyt skole 04.09.2017 02:26
SamPro 04.09.2017 02:26
VOKAL 04.09.2017 02:26
KONTAKT OSS 04.09.2017 02:26
Logg inn på Qm+ 04.09.2017 02:26
Hold Ctrl-tasten nede. Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

KONTAKT OSS


Tlf.35 98 62 00
Faks:35 98 34 60
Legevakt:116 117

post@kragero.kommune.no

Besøksadresse:

Rådhusgata 5
3770 Kragerø

Postadresse:

Pb. 128, 3791 Kragerø

Org. nr. 963 946 902

Bottom image